Blockchain, Yapay Zeka, Metaverse, Web Yazılım, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama ve Seo Hizmetleri - Şanlıurfa Yazılım
Şanlıurfa Marka Patent
Buradasınız: Anasayfa / Şanlıurfa Marka Patent
Şanlıurfa Marka Patent

Şanlıurfa marka patent nasıl alınır? Marka ve tescil işlemleri nelerdir? Firma ya da kişi olarak size ait olan bir buluşu sahiplenmek istediğinizde bunu koruma altına almanız gerekir. Bu aşamada devreye giren konu ise marka patent işlemleri olur. Peki, marka patent ve tescil işlemleri nelerdir?

Patent Nedir?

Bir devlet tarafından bir sahibine buluşunu koruması için verilen münhasır bir haktır. Bu, herhangi bir teknik alanda bir ürün ya da sonuç geliştirme süreci olabilir. Patent, bu ürünün sahibine, sınırlı bir süre içinde, başkalarının buluşunu kullanmasını engelleme hususunda münhasır hakkı verir. Başka bir deyişle, patent sahibi, yasal yetkileri yoksa üçüncü kişilerin patentli ürünü üretmesini, kullanmasını, pazarlamasını ve ithal etmesini engelleyebilir. Bu, aklın yaratımlarını veya icatlarını bir varlık haline gelecek şekilde gerçekleştirmenin bir yoludur.

Bir patentin olası teknik amaçları, mekanik cihazlar ve imal edilmiş ürünler, imalat, üretim veya sentez süreçleri ya da yöntemlerinin yanı sıra kimyasal bileşimler, bileşikler, organizmalar ve genetik veya mikroorganizma dizileri olabilir.

Patentler bir şirket için önemli varlıklardır; bu, bir şirket tarafından ekonomik olarak kontrol edilen mallar, haklar ve diğer kaynaklar olduğu anlamına gelir. Patent, fikri mülkiyet hakları olabileceğinden, gelecekte sonuç ya da ekonomik getiri elde etmesi beklenen olaylardan kaynaklanır. Birçok ürünün en değerli bileşenlerinden biridir.

Bir ürünün patentini almanın faydaları, şirketlere ve buluş sahiplerine rekabet avantajı sağlayarak piyasada avantaj sunar. Patent sahibi şirket, kurumsal imajını iyileştirmenin yanı sıra ekonomik bir iyileşme de görebilir. Patentlerin sağladığı haklar, dolandırıcılığa karşı mücadele etmeyi ve intihal veya hain rakiplere karşı koruma sağlamayı mümkün kılar.

Patent Neden Önemli

Patent Türleri Nelerdir?

Şanlıurfa marka patent türleri, patent belgesi başvurusu yapıldıktan sonra verilir. Patent çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İncelemeli patent: İlgili buluşun özgünlüğünün ayrıntılı şekilde araştırılmasının ardından verilir. Geçerliliği yirmi senedir.
 • İncelemesiz patent: Buluşun özgünlüğünün tam anlamı ile araştırılmadığı patent türüdür. Geçerliliği yedi sene olmaktadır.
 • Faydalı model: Sanayi faaliyetlerine uygulanan buluşların koruma altına alınmasıdır.

Patent İçin Gereksinimler

Patent İçin Gereksinimler

Şanlıurfa marka patent gereksinimleri şunları içermektedir:

 • Yenilik: Bir buluş, tekniğin bilinen durumunda daha önce mevcut olmadığında yeni olarak kabul edilir. Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde somut, somutlaştırılmış biçimde, ticarileştirme, kullanım veya başka herhangi bir yolla kamuya açıklanan ya da kamuya açık hale getirilen her şeyi kapsayacaktır.
 • Buluş düzeyi: Bir ürünün, ilgili teknik konuda normal olarak bilgili bir kişi için, açık olmadığı veya tekniğin bilinen durumundan açık bir şekilde türetilmiş olmadığı takdirde, bir ürünün buluş düzeyine sahip olduğu kabul edilir.
 • Sınai uygulama: Bir ürün, amacı ilke olarak herhangi bir sanayi türünde üretilebildiğinde sınai uygulama yeteneğine sahiptir.
 • Teknik avantaj: Yeni talep edilebilir formun, daha önce var olmayan bir fayda, avantaj veya teknik etki için amaçlanan işleve katkıda bulunan bir fayda üretmesi gerektiği anlamına gelir.

Patent Nasıl Alınır?

Şanlıurfa marka patent nasıl alınır sorusu da sıklıkla sorulmaktadır. Tescil ve marka patent işlemlerinde uygulanması gereken adımlar vardır. Buluş sahibi veya firmanın başvuru yapması gerekmektedir. Bunun sonrasında TSE buluşla ilgili araştırma yapar. İlgili araştırmalar buluşun türüne ve niteliğine göre farklılık gösterir. Onay sürecinde söz konusu buluşun ait olduğu alanın uzmanları da buna dahil olur. Buluşun daha önce yapılmamış olması şarttır. Ek olarak buluşun sektörde faaliyet gösteren bir kişinin basit şekilde üretebileceği bir araç olmaması da gerekmektedir. Bunlar dahilinde başvuru değerlendirmeye alınır ve onaylandığı zaman patent belgesi verilir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şanlıurfa marka patent başvurusu nasıl yapılır?  İlk olarak gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde temin edilmesi önemlidir. Bunların tek dosta içinde muhafaza edilmesi, TSE kuruma teslim edilmesi istenir. Başvuru dosyasının buluşun ait olduğu alanda uzman olan birisi tarafından hazırlanması gerekmektedir. Başvuru süreci ilgili buluşun çeşidine göre farklılık gösterir. Dosyanın yeterliliği ve özellikleri başvurunun olumlu sonuçlanmasını etkileyecektir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şanlıurfa Marka Patent Başvurusu Evrakları Nelerdir?

Şanlıurfa marka patent başvurusu için öncelikli olarak başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Ardından aşağıdaki evrakların dosya şeklinde teslim edilmesi lazım. Ayrıca ödenen ücretin dekontu da dosyaya ilave edilmelidir. Gereken belgeler:

 • Başvuru formu
 • Buluşu anlatan özet
 • Tarifname
 • Teknik resimler
 • İstemler
 • Vekaletname

Patent Onayı Ne Kadar Sürer?

Şanlıurfa marka patent onay süresi de merak edilen konulardan biridir. Patent tescil işlemlerinin onay süresi değişiklik göstermektedir. Bazı başvurular haftalar içinde onaylanır iken kimileri de seneler sonra onaylanmaktadır. Bu zaman farklılığının en önemli nedeni detaylı bir araştırmanın yapılmasıdır. Herhangi bir buluşa patent vermek buluşun üretim ve kullanım hakkını yalnızca bir firma veya kişiye verir. Ancak aynı anda faaliyet sunan farklı bir kişinin ya da firmanın bu buluşa dair faaliyet göstermesi yasaklanır. Bundan dolayı da detaylı bir araştırma süreci gerekmektedir.

Patent Neden Önemli?

Patent Neden Önemlidir?

Şanlıurfa marka patent işlemleri birçok açıdan önemlidir. Patenti alınan buluş yalnızca bir firma ya da kişi tarafından üretilebilir, satılabilir ve kopyalanabilir. Buluşun kendisine ait olduğunu patent aşamasında kanıtlayan kişi ya da firma, buluşun her türlü kullanım hakkını elde etmiş olmaktadır.

Endüstriyel tasarım, ürüne değer katar, onu müşteriler için daha etkileyici ve çekici kılar. Hatta ürünü satın almanın ana nedeni haline gelebilir. Bu nedenle, değerli tasarımları korumak genellikle herhangi bir tasarımcının veya üreticinin iş stratejisinin kritik bir parçasıdır.

Bir endüstriyel tasarımı ulusal veya bölgesel bir sınai mülkiyet (IP) ofisine kaydettirerek koruyarak, sahibi, üçüncü şahıslar tarafından izinsiz çoğaltılmasını veya taklit edilmesini önlemek için münhasır haklar elde eder. Bir şirketin rekabet gücünü arttırdığı ve genellikle aşağıda belirtilen yollardan biri veya birkaçı yoluyla ek kar getirdiği için iş mantığına cevap veren bir uygulamadır.

 • Bir tasarımın tescil edilmesiyle, yarışma yoluyla çoğaltılmasını veya taklit edilmesini önleme hakkı kazanılır ve böylece rekabet durumu güçlendirilir.
 • Değerli bir tasarımın tescili, ürünün yaratılması ve pazarlanması için yatırılan sermayenin daha iyi geri dönüşüne katkıda bulunur ve dolayısıyla karı artırır.
 • Endüstriyel tasarımlar, bir şirketin ve ürünlerinin ticari değerini artırabilecek ticari varlıklardır. Bir tasarım ne kadar başarılı olursa, şirket için ticari değeri o kadar büyük olur.
 • Korumalı bir tasarım, lisans verilmesi ve belirli bir miktarın ödenmesi yoluyla başkalarına da devredilebilir (veya satılabilir). Böylece başka türlü erişilemeyen pazarlara erişim sağlanabilir.
 • Endüstriyel tasarım tescili, adil rekabeti ve dürüst iş uygulamalarını teşvik eder ve bu da şekil olarak çekici olan çok çeşitli ürünlerin üretimini teşvik eder.

Neden Patent Almalısınız?

Şanlıurfa marka patent ve tescil işlemleri birçok açıdan fayda sunar. Neden patent alınmalı sorusunun cevabını aşağıdaki gibi açıklamamız mümkün:

 • Pazarda sağlam bir konum ve rekabet avantajı. Bir patent, sahibine, başkalarının patentli buluşu ticari olarak kullanmasını engelleme huşunda münhasır hakkı verir ve böylece taklitçilerden kaynaklanan belirsizliği, riski ve rekabeti azaltır.
 • Artan karlar ve daha iyi yatırım getirisi. Şirketiniz Ar-Ge'ye önemli miktarda zaman ve para yatırdıysa, ortaya çıkan buluşların patent koruması, maliyetlerin geri kazanılmasına ve daha yüksek bir yatırım getirisi elde edilmesine yardımcı olacaktır.
 • Patent ya da devrine ilişkin bir lisans verilmesinden elde edilen ek gelir. Patent sahibi olarak, şirkete ek gelir sağlamak amacıyla buluş üzerindeki haklarınızı toplu olarak ve/veya telif ücreti karşılığında başkalarına lisanslayabilirsiniz.
 • Çapraz lisanslama yoluyla teknolojiye erişim. Şirketiniz başkalarının sahip olduğu teknolojiyle ilgileniyorsa, çapraz lisans anlaşmalarını müzakere etmek için kendi şirketinizin sahip olduğu patentleri kullanabilirsiniz.
 • Yeni pazarlara erişim. Patentlerin başkalarına lisanslanması, aksi takdirde erişilemeyecek yeni pazarlara erişim sağlayabilir. Bunun için buluşun ilgili dış pazarlarda da korunması gerekir.
 • İhlal risklerinin azaltılması. Patent koruması alarak, başkalarının aynı buluşu patentlemesini engelleyebilecek ve ürünlerinizi pazarlarken başkalarının haklarını ihlal etme risklerini de azaltmış olacaksınız. Bir patent kendi başına buluşu kullanma özgürlüğü sağlamasa da, başkalarının benzer veya özdeş buluşları patentlemesini engeller ve patentini aldığınız buluşun yeni ve önceki teknikten önemli ölçüde farklı olduğuna dair bir gösterge sağlar.
 • Makul bir faiz oranıyla finansman elde etme yeteneğinin artması. Patent sahipliği (ya da başkalarının sahip olduğu patentleri kullanma lisansı), bir ürünü piyasaya sürmek için sermaye artırma yeteneğinizi artırabilir.
 • Bir patente sahip olmak, korunan buluşunuzu kopyalayan veya taklit edenlere karşı başarılı bir şekilde yasal işlem yapma yeteneğinizi büyük ölçüde artırır.
 • Şirketinize olumlu bir imaj katar. Bazı şirketler, kamuoyuna yenilikçi bir imaj yansıtmak için reklamlarında patentlerinden bahseder veya bunları listeler.

Marka Patentin Avantajları Nelerdir?

Şanlıurfa marka patent birçok açıdan avantaj sunmaktadır. Çoğu şirket, ürünlerini rakiplerinden farklı kılmak için ticari marka kullanmanın değerini anlıyor olsa da, hepsi tescil yoluyla onları korumanın ne kadar önemli olduğunun farkında değil. Bir ticari markanın tescili, şirkete, üçüncü şahısların aynı ticari marka ile aynı veya benzer ürünleri pazarlamasını ya da karışıklık yaratacak kadar benzer bir ticari marka kullanmasını engelleme konusunda münhasır hakkını verir.

Firmanın markayı tescil ettirmemesi durumunda, rakipler aynı ya da benzer markayı kullanıp aynı veya benzer ürünleri pazarlamak için karıştırabilecekleri için bir ürünü pazarlamak için yaptığı yatırımlar başarısız olabilir. Bir rakip benzer veya özdeş bir markayı benimserse, tüketiciler yanlışlıkla rakibin ürününü satın alabilir. Bu durum sadece şirketin karını düşürmekle ve müşterilerinin kafasını karıştırmakla kalmayacak, aynı zamanda özellikle rakip ürünler daha düşük kalitedeyse, marka itibarına ve imajına da zarar verecektir.

Ticari markaların değeri ve bir ürünün pazardaki başarısı için sahip olabileceği önem dikkate alındığında, ilgili pazarda tescilli olmayı sağlamak çok önemlidir. Ayrıca, ticari marka, ek bir gelir kaynağı teşkil edecek şekilde başka şirketlere lisanslanabilir. Markalar aynı zamanda franchise sözleşmelerinin konusu olabilir. Tüketiciler arasında iyi bir üne sahip olan bir marka, şirketlerin ticari başarısının büyük ölçüde markalara bağlı olduğunun giderek daha fazla farkına varan finans kuruluşlarından finansman sağlamak için de kullanılabilir.

Markalar için patentin avantajları genel olarak şunları içermektedir:

 • Tüketicilerin ürünleri ayırt etmesini sağlamak
 • Şirketlerin ürünlerini farklılaştırmasına izin vermek
 • Bunlar bir pazarlama aracıdır ve bir şirketin imajını ve itibarını yansıtmaya izin verir
 • Lisanslı olabilir ve telif hakları yoluyla doğrudan bir gelir kaynağı sağlayabilir
 • Franchise sözleşmelerinde belirleyici bir faktörü temsil eder
 • Önemli ticari varlıklar olabilir
 • Şirketleri ürün kalitesini korumaya veya iyileştirmeye yatırım yapmaya teşvik etmek
 • Finansman elde etmek için faydalı olabilir.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın