Blockchain, Yapay Zeka, Metaverse, Web Yazılım, Siber Güvenlik, Mobil Uygulama ve Seo Hizmetleri - Şanlıurfa Yazılım
İndi̇katör Nedi̇r?
Buradasınız: Anasayfa / Blog
18 Ağustos 2022, Perşembe | Okunma Sayısı: 776
İndikatör Nedir?
İndikatör hisse senedi endeksi olarak da bilinir. Bir termometre gibi davranan hisse senedi piyasasının bir göstergesidir. Söz konusu piyasadaki şirketlerin çoğunluk hareketini tek bir bakışta görmemizi sağlama yeteneğine sahiptir.
İndikatör Nedir?

İndikatör nedir? İndikatör hisse senedi endeksi olarak da bilinir. Bir termometre gibi davranan hisse senedi piyasasının bir göstergesidir. Söz konusu piyasadaki şirketlerin çoğunluk hareketini tek bir bakışta görmemizi sağlama yeteneğine sahiptir. Dünyada birden fazla endeks vardır ve bunlar, belirli özelliklere sahip bir dizi varlık fiyatının nasıl değiştiğini analiz edebilmek için büyük önem taşımaktadır.

İndikatör Ne Demektir?

İndikatör ne demektir? Hayattaki her şeyin bir kökeni vardır ve borsa göstergesinin ne olduğunu kavramsallaştırma, borsanın büyük bir gözlemcisi olan Amerikalı bir gazeteci olan Charles H. Dow'a atfedilir. Çoğu şirketin hisselerinin fiyatının düştüğünü veya arttığını gözlemledikten sonra, borsanın eğilimini veya seviyesini birkaç temsili hissenin ortalama fiyatı cinsinden ifade etmeye karar verdi. Dönemin en çok temsil edilen demiryolu şirketlerine atıfta bulunarak, biri en önemli 20 demiryolu şirketini, diğeri ise diğer iş türlerinin 12 hissesini içeren iki endeks yaptı.

Şu anda yüzlerce endeks var, ancak en önemlileri bir ekonomideki tüm şirketleri, hatta listelenenlerin hepsini temsil etmiyor. Fakat en önemlilerinden oluşuyor. Bu nedenle gazeteciler hisse senedinin inip çıkmasından bahsederken kendilerini borsa göstergesinin ne olduğuna dayandırıyorlar. Bunun nedeni, çok iyi bir ekonomik gösterge olmasıdır.

İndikatör, çeşitli ürün örneklerine sahip olduğumuz ve her birinin fiyatının temsili olacağı ve bize genel durum hakkında bir algı vereceği bir sepet olarak anlaşılabilir: sadece bu sepete bakarak, piyasa durumu hakkında bir algıya sahip olmak söz konusudur. Bundan dolayı, bir bütün olarak piyasa davranışının bir görüntüsünü vermek için, onu oluşturan hisselerin değerindeki büyümeyi veya azalmayı ölçer. 

Hisse senedi endeksi, aynı veya farklı sektörlerden olabilecek bir dizi şirketin borsada nasıl performans gösterdiği hakkında fikir edinmek için referans olarak kullanılan sayısal bir değerdir.

Bir indikatör, bir borsada listelenen bir dizi varlığın fiyatındaki değişimi gösteren bir referans endekstir. Belirli bir zamandaki karlılığını ve değerlemesini bilmek için o endeksi oluşturan varlıkların her birinin piyasa fiyatlarını hesaplamak adına referans olarak kullanılan sayısal bir değerdir.

Aynı şekilde, borsa göstergeleri, fiyat değişimlerini kolayca analiz etmek için ana şirketlerin bilgilerini tek bir göstergede topladığı için ekonominin, finansal varlığın veya ülkenin belirli bir sektöründeki şirketlerin evriminin grafiğini çıkarmaya hizmet eder. Bunlara endeksin kurucu değerleri denir.

İndikatör Ne İçin Kullanılır?

İndikatör Ne İçin Kullanılır?

Endeksler, hisse senedi piyasalarının evriminin nasıl olduğunu bilmek için bir referanstır. Yöneticiler tarafından tümü arasında karşılaştırmalar yapmak ve analiz edilen verilere dayalı olarak çalışıp yatırım yapabilmek için yaygın olarak kullanılırlar.

Bu ekonomik göstergeler, piyasa perspektifi için bir kılavuz sağlamanın yanı sıra, piyasa getirisi ve riskine ek olarak bir varlık yöneticisinin performansını ölçerken ya da söz konusu endeksin davranışını yeniden oluşturabilen portföyler oluştururken analiz ve seçenekler için kullanılabilir.

Endeks üreten çeşitli kurumlar, kamu kurumları ve özel şirketler bulunmaktadır. Hepsi genellikle bu amaçla her ülkede kurulmuş olan kuruluşların denetimi altındadır.

Şu anda, çeşitli türlerde birçok borsa endeksi bulunmaktadır: coğrafyaya bağlı olarak, örneğin ulusal, Avrupa veya küresel olabilirler; sektörlere veya onu oluşturan şirketlerin büyüklüğüne, hatta varlığın türüne göre olabilirler. Bunların çoğu, içlerinde gerçekleştirilen listelemelerin alaka düzeyi nedeniyle en büyük şirketlerden oluşmaktadır. En iyi bilinenlerden bazıları, dünyanın en önemli borsalarından bazılarına karşılık gelen Dow Jones (ABD), Nasdaq (ABD), Eurostoxx 50 (Avrupa) veya Nikkei (Japonya). 

Hisse senedi piyasası göstergelerinin temel işlevi, bir grup varlığın genel davranışını bilmek için bir referans görevi görmektir. Çeşitli varlıkların performansını karşılaştırmak ve getirileri ve potansiyel riskleri hesaplamak için kullanılan bir ölçüttür. Hisse senedi endeksleri, ETF'ler veya finansal türevler gibi bazı yatırım araçlarının temelidir ve pasif yatırım için referans görevi görür.

İndikatör Nasıl Çalışır?

İndikatör nasıl çalışır? Ana endeksler, teknik borsanın evriminin nasıl olduğunu bilmek için bir referanstır. Yöneticiler tarafından tümü arasında karşılaştırmalar yapmak ve analiz edilen verilere dayalı olarak çalışıp yatırım yapabilmek için yaygın olarak kullanılırlar. Bu ekonomik göstergeler, piyasa perspektifi için bir kılavuz sağlamanın yanı sıra bir varlık yöneticisinin performansını ölçerken veya söz konusu endeksin davranışını yeniden oluşturabilen portföyler oluştururken analiz ve seçenekler için kullanılabilir.

Şimdi borsa endekslerinin rolüne baktığımızda, dünya çapındaki yatırımcılar için bazı gösterge endekslerine yoğunlaşmak gerekir.

Göstergeler para akışını, operasyonları ve yatırımcıların ilgisini yansıtır. Artışları veya azalışları, onu oluşturan değerlerin kazanımlarını veya kayıplarını temsil eder. Ek olarak, evrimlerini yargılamak ya da analiz etmek için farklı değer gruplarının bir karşılaştırmasının yapılmasına izin verir. Aynı zamanda birikimlerini borsaya yatıran yatırımcıların evrimini ölçmek için bir araçtır. İndikatörler, piyasanın kontrol ettikleri hisselerin gelecekteki fiyatlarına ilişkin beklentilerini yansıtır. 

Sektörel endeksler söz konusu olduğunda, menkul kıymetler aynı derecede etkiye sahip değildir, çünkü önemlerine bağlı olarak eylemlerinin endeks üzerinde daha fazla veya daha az etkisi olacaktır.

İndikatör Türleri

İndikatör Türleri

Bu ortak göstergeler, piyasa analistleri tarafından hisse senetlerini veya borsadaki mevcut durumu ve gelecekteki eğilimleri yorumlamak için kullanılan nicel analiz araçlarıdır. Bunlar, piyasanın geçmiş kalıplara dayalı olarak nasıl hareket edeceğini tahmin etmek için kullanılan matematiksel formüller ve oranlardır. Piyasa göstergeleri genellikle, her ikisi de piyasa hareketleri hakkında sonuçlar çıkarmak için bir dizi veri noktasına istatistiksel bir formül uygulamaya dayanan teknik göstergelerle karıştırılır.

Ancak borsa göstergeleri, teknik göstergelerin bir alt kümesi olsa da, yalnızca belirli bir hisse senedini yorumlamak yerine, öncelikle birden fazla hisse senedi için veri noktalarını analiz etmekle ilgilenirler. Bu, analistlerin tek bir hisse senedinin performansı yerine genel piyasa koşullarına dayalı sonuçlar çıkarmasına yardımcı olur. Piyasa göstergelerinin kendi adları ve yorumları olsa da, bunlar genellikle fiyat, hacim, momentum vb. göstergelere dayanır.

Akım

Bir hisse senedi trend göstergesi, bir trendin hem gücünü hem de yönünü (yukarı/aşağı) ölçer. Bir eğilim göstergesi, bir temel oluşturmak için tipik olarak bir tür fiyat ortalamasını kullanır. Taban çizgisinden yukarı doğru hareket eden bir trend yükseliş, aşağı doğru hareket eden bir trend ise düşüş eğilimi gösterir. Hareketli ortalamalar, bir piyasa hareketi için destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan en yaygın trend göstergesidir.

İtme

Momentum, bir finansal endeksin fiyatının değişme oranını belirlemeye yardımcı olur. Belirli bir dönem önceki kapanış fiyatından mevcut kapanış fiyatını çıkardığınız basit bir hesaplamadır. Ardından, zaman içindeki momentum değişimini belirlemek için bu değerleri kullanarak bir grafik çizebilirsiniz. Piyasa analistleri, S&P 500 gibi endekslerde momentum hesaplaması için genellikle 10 günlük dönemleri kullanır.

Hacim

Hacim, temel piyasa faaliyetine dayalı bir eğilimin gücünü ölçmek için kullanılır. Genellikle ham hacmin ortalamasını almak veya yumuşatmak için bazı yöntemler kullanır. Herhangi bir zamanda bir araca giren ve çıkan daha fazla para genellikle daha önemli hareketlerle sonuçlanır. Bu nedenle, bir trendin yönünü veya sürdürülebilirliğini doğrulamak yararlıdır, ancak piyasa doygunluğu ve gelen düzeltmeler nedeniyle tepeleri ve dipleri belirlemek için de kullanılabilir.

İndikatör Göstergeleri

Bir piyasa hakkında bilinçli tahminler yapmaya başlamak için en kritik hisse senedi göstergelerini bilmeniz gerekecektir. İndikatör göstergeleri şunları içerir:

Pazar Genişliği

Piyasa genişliği göstergeleri, kaç menkul kıymetin yükselişte olduğuna ve kaç tanesinin düştüğüne bağlı olarak genel piyasanın nispi eğilimini analiz eder. Daha fazla hisse senedi/menkul kıymetin yukarı yönlü bir yörüngesi varsa, o zaman genel piyasa genişliği pozitiftir ve piyasanın yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senetlerinin/menkul kıymetlerin çoğunluğu düşüyorsa, piyasa genişliği negatif ve düşüş eğilimindedir.

İlerleme-Düşüş çizgisi, piyasa genişliği için önde gelen borsa göstergelerinden biridir. Yalnızca birkaç baskın menkul kıymet ilerliyorsa, ancak çoğu küçük menkul kıymet düşüyorsa, pazar genişliği genel olarak hala negatiftir. Bu, tüccarların tüm endeksi yalnızca birkaç menkul kıymetin destekleyip desteklemediğini veya genel piyasa duyarlılığı ve performansının gerçekten olumlu olup olmadığını görmelerini sağlar.

Piyasa hassasiyeti

Bu indikatör göstergesi, analistlerin piyasanın genel ruh halini belirlemesine yardımcı olmak içindir. En basit haliyle, bu göstergeler, genel piyasa duyarlılığının muhtemelen iyimser (yükseliş) veya kötümser (düşüş) olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Bu, piyasanın yukarı mı yoksa aşağı yönde mi devam edeceğini veya herhangi bir geri dönüşün yakın olup olmadığını göstermeye yardımcı olur.

İlerleme-Düşüş

İlerleme-düşüş (A/D) göstergesi, pazar genişliğini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Yükselen hisse senetlerini azalan hisse senetlerine karşı çizen basit bir göstergedir. Gösterge birikimlidir, önceki sayıya pozitif bir sayı eklenir veya sayı negatifse önceki sayıdan çıkarılır.

A/D çizgisi yükselirken büyük menkul kıymetler/endeksler yükselirse, analistlere piyasanın güçlü bir şekilde toparlandığına dair hisse senedi sinyalleri sunar. Ancak önemli menkul kıymetler/endeksler yükseliyorsa ve A/D çizgisi sabitse veya düşüyorsa, bu, piyasanın rallisinin sonuna yaklaşmış olabileceğini gösterir.

Hareketli Ortalamalar

Hareketli ortalama, belirli bir işlem aracının belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını gösteren teknik bir göstergedir. Örneğin, bu zaman dilimlerine göre hisse senedinin ortalama kapanış fiyatındaki değişimi gösteren 10 günlük, 50 günlük veya 200 günlük hareketli ortalamanız olabilir.

Yatırımcılar, normal günlük fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak ve eğilimleri izlemeye yardımcı olmak için hareketli ortalamaları kullanır. İki ana hareketli ortalama türü vardır:

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Bu, yukarıda açıklanan hareketli ortalamadır. Finansal aracın ortalama fiyatlarını toplarsınız ve ardından birlikte eklenen fiyatların sayısına bölersiniz.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Bir EMA, daha yeni bilgileri desteklemek için en son kapanış fiyatlarına daha fazla ağırlık uygular. Önce, SMA'yı hesaplamanız gerekir, ardından verilen süre boyunca EMA'yı ağırlıklandırmak için çarpanı ve ardından sonucu elde etmek için önceki EMA ile birlikte bu yumuşatma faktörünü kullanırsınız.

İndikatör Faydaları

İndikatörün faydaları şöyle sıralanabilir:

  • Piyasa göstergeleri, bir yatırımcı veya tüccar olarak başarılı olmanın kurşun geçirmez bir yolu olmasa da, kesinlikle piyasa hareketlerini yönlendiren eğilimleri anlamaya yardımcı olurlar. Ayrıca, özellikle yeni yatırımcılar için göstergeleri kullanmayı öğrenmenin çeşitli avantajları vardır.
  • Göstergeler, bir piyasanın yukarı veya aşağı hareket edip etmediğini ve bu hareketlerin ilgili gücünü veya momentumunu gösterir.
  • Yukarı veya aşağı trend endeksleri kendi başlarına yanıltıcı olabilir. Göstergeler, bu hareketlerin hacim, A/D göstergeleri vb. gibi temel koşullar tarafından sürdürülüp sürdürülmediğini görmek için idealdir.
  • Göstergeler, özellikle momentuma dayalı olanlar, piyasanın tersine dönme veya düzeltme olasılığı olan noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir. Bunlar, her şeyin kazanılabileceği veya kaybedilebileceği kritik noktalardır.
  • Trend çizgileri veya hareketli ortalamalar, kapanış fiyatlarındaki günlük değişikliklerde sıklıkla görülen sarsıcı dalgalanmaların düzeltilmesine yardımcı olabilir. Bu size bir finansal aracın hareketlerine ilişkin uzun vadeli daha net bir görünüm sağlar.

Hisse senetleri için teknik göstergeler, daha bilinçli ve doğru tahminler yapmak için kombinasyon halinde kullanılabilir. Örneğin, trend göstergeleri genellikle yönü ve gücü belirlemek için momentum göstergelerine yönlü bağlam sağlamak için kullanılır.

Etiketler
indikatör nedir
indikatör türleri
indikatör ne için kullanılır
indikatör nasıl çalışır
İndikatör Göstergeleri
EMA
SMA
Hareketli Ortalamalar
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın